КОНТАКТИ

Автобаза "ХЕПИТРАНС"
с. Ягодово 4113, област Пловдив,
местност "Агълите" № 1

Офис:

+359 899 10 77 57
+359 895 55 80 77
+359 310 49 066


+359 899 10 77 47, +359 899 10 77 37 счетоводство

Сервиз:

+359 895 750 720
+359 895 750 732

-----------------------------------------


e-mail:  happytrans@abv.bg
Skype:  happytrans-plovdiv

Адрес за кореспонденция - поща и куриери:
с. Ягодово 4113, област Пловдив
местност "Агълите" № 1

Петър Арабаджиев  - управител

ЗАЯВКА ЗА ТРАНСПОРТ
Фирма заявител*:
Име*:
Град:
Адрес:
E-mail:
Телефон / gsm*:
Факс:
Вид транспорт:
Брой и вид на опаковката:
Размери:
Бруто тегло (кг):
Дата / час на товарене*:
Пункт на ТОВАРЕНЕ:
град, фирма,
точен адрес
Име и телефон/ gsm на лице за контакт:
Дата / час на разтоварване:
Пункт на РАЗТОВАРВАНЕ: град, фирма,
точен адрес
Име и телефон/ gsm на лице за контакт:
Работно време на пункта за разтоварване:
Навло в лева без ДДС:
Начин на плащане:
Данни за фактуриране: Фирма, адрес, дан.№, МОЛ:
Адрес за кореспонденция:
Допълнителни изисквания:
Заявката за транспорт можете да изтеглите и от тук. Попълнете и изпратете по факс или e-mail.