ПРЕДПЪТНИ ПРЕГЛЕДИ

„ХЕПИТРАНС” предлага обслужване по договор  на транспортните предприятия, техните служители и автопарк:


І. Предпътен медицински преглед.

-  преглед на общото здравословно състояние на водачите от медицински специалист

ІІ. Предпътен технически преглед.

Проверка на ходова част

Проверка на спирачна система

Проверка на светлини

Водене на дневници за предпътни технически и медицински прегледи.